Szervezetfejlesztés

MIKOR VAN SZÜKSÉG SZERVEZETFEJLESZTÉSRE?

Amikor valami nem működik a szervezeti rendszerben, esetleg elbocsátások várhatóak, nagy a fluktuáció, a növekedés üteme nem kiegyensúlyozott, vagy például a szervezeti struktúra átalakítását tervezik. Akkor is hasznos azonban, ha gyakoriak a kommunikációs elsiklások, ha csökken az összhatékonyság stb.

MI A SZERVEZETFEJLESZTÉS?

Az intézmény fejlődését elősegítő tanácsadói munkaforma, mely kezdeményezi és kíséri az intézmény megtervezett folyamatban történő változását.

A szervezetfejlesztés olyan eljárás, amely az adott intézményen belül változásokat kíván elérni az intézmény önmegújító erőinek mobilizálásával és felhasználásával.(Edding C.), azaz az intézmény fejlődésének elősegítése:

 1. önmegújító energiák felszabadítása
 2. probléma-megoldási potenciál erősítése
 3. humán alapelvek tiszteletben tartása
 4. képessé tevés az 1-3. területek mentén autentikus megoldást találni

A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEMLÉLETI, MÓDSZERTANI HÁTTERE:

Integrál nézőpont-, a spiráldinamika-alapú közelítés és a tanulószervezetek modellje állnak szemléletünk hátterében.

 1. INTEGRÁL KÖZELÍTÉS
  Ahhoz, hogy valódi változás támogatójaként legyek jelen a szervezetfejlesztési folyamatban, fontosnak tartom, hogy a résztvevők külső-belső környezetének négy szimultán szintjén dolgozzunk, figyelembe véve ezek kölcsönös oksági viszonyát. (Nemes A.: Integrál coaching, 358. oldal)
  Integrál közelítés - szervezetfejlesztés
 2. SPIRÁLDINAMIKA-ALAPÚ KÖZELÍTÉS:
  A spiráldinamika az értékrend és világnézet fejlődési szakaszelméleti modellje, mely a fejlődést spirális, dinamikus folyamatként fogja fel. A fejlődési szintek spirális alakulása azt is jelenti, hogy a szintek visszatérnek, magasabb formanívóval jelennek meg a fejlődési folyamat során. Ez a szemlélet és modell az integrál közelítéssel együtt a fejlesztés háttér-tudásrendszerét jelenti a fejlesztő számára szervezetfejlesztési folyamatban. Bár mindkét közelítés figyelmet szentel a belső és külső adottságokra és folyamatokra, az integrál modell belső fókusza mellett a spiráldinamika a külső, az életkörülmények szabályozó hatását emeli ki inkább. A szervezetfejlesztéshez, a változás kíséréséhez az integrál szemlélet és a spiráldinamika változásmodelljeit együtt használom.
 3. SZERVEZETEK, MINT TANULÓSZERVEZETEK
  Peter Senge nyomán a tanuló szervezetek öt alapvető működési elvére építem a fejlesztési folyamatot
  1. Rendszerben való gondolkodás
  2. Önfejlesztés- és irányítás
  3. Közös jövőkép
  4. Belső meggyőződés (attitűdváltozás, gondolati minták)
  5. Csoportos tanulás, team-munka
 4. A FEJLESZTÉSI FOLYAMAT FÓKUSZA:
  A szervezetfejlesztési folyamat három fő fókuszpont köré szerveződik:
  1. Térképezés (ami van, a jelen helyzet, állapot szervezeti, egyéni dimenziói)
  2. Cél (hová szeretnénk eljutni szervezeti, egyéni szinteken)
  3. Cselekvési terv (a transzformációt támogató stratégiai- és akcióterv, a közös tanulási, változási folyamat megvalósítása) - tréning, coaching (egyéni, csoport, team), szupervízió (egyéni, csoport, team) mint módszertani elemek jelennek meg benne.
  4. Megvalósítás, utánkövetés

 

A szervezetfejlesztés a felsővezetés támogatásával, a változás melletti valódi elkötelezettségével tud megvalósulni.