Bemutatkozás

Nemes Antónia

  • PCC (Professional Certified Coach) vagyok
  • Az International Coach Federation Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coachának”választott.
  • Klienseim CEO-k, job-share, felső- és közép vezetők, csoportok, teamek és magánszemélyek.
  • Eredetileg bölcsész végzettségem van (MA, ELTE) és diplomás szupervizor vagyok (Károli Gáspár Egyetem), emellett több éven át tanultam tranzakcióanalízist, integrálpszichológiát, kapcsolatdinamikát
  • Elmélyültem a tudományos szervezetfejlesztésben, autogén tréningben és számos coaching módszertanban
  • 2010 óta a Ruander Oktatóközpont tanácsadói ágát vezetem.
  • Tanítok integrál pszichológia képzésen és meghívott oktatóként coach képzésben.
  • 2006 óta rendszeresen publikálok, előadásokat, workshopokat tartok hazai és nemzetközi terepen.
  • Idestova kilenc éve járok magam is kétheti rendszerességgel szupervízióba, a szakmai személyiségemet fejlesztendő.
  • A szupervízió mellett több évet töltöttem el pszichodráma, tranzakcióanalízis, kapcsolatdinamika, Gestalt, szimbólumterápia módszertani alapú önismereti folyamatokban

KLIENSEIM, MUNKATÁRSAIM VISSZAJELZÉSEIBŐL

„A coaching lényegéről ilyen újszerű, a teljességet célzó művet még nem olvastam.

Miközben a könyv a coachingról szól, az élet teljességének spirituális értelmezési lehetőségét kínálja. Önismereti kalandra hív, szakszerű és érzékeny kísérőd lehet, hogy lelki mélységeidet megéld, szellemi magaslataidat bebarangold.

Izgalmas a szöveg hatásmechanizmusa: ahogy olvasod, óhatatlanul bekapcsolnak tudattalanod mélyebb dimenziói, felébred benned a kíváncsiság a saját működésed iránt, hatása alá kerülsz, és máris megindul a változás benned. Tágul a tudatod, hogy ne légy mások mélyülésének a korlátja.

Ken Wilber zseniális rendszerét a coaching gyakorlatban jól hasznosítható módszertanná lefordítani hiánypótló és nagy ívű vállalkozás. Nem könnyű olvasmány, mert a forráshoz hűen alapos és részletes, tankönyvszerűen strukturált és hasznos, ugyanakkor személyességével mégis magával ragadó, eredeti és izgalmas interpretáció született.”
Generál Péter PCC, executive coach, Grow csoport

....merre tovább kérdeztem magamtól, boldog házasságban élek, sikeres KKV vezető vagyok, vannak tartalmas kapcsolataim, mégis úgy érzem, nem lehet csak ennyi az élet.  A napi rutin felőröl, néha legszívesebben megállítanám ezt  a világot. Kerestem a szakmai fejlődést, új képzések, új tanfolyamok által, kerestem a társadalmi felelősségvállalás non profit irányát, de nem találtam meg azt a flow-t, ami megtölt, ami energetizál. Aztán találkoztam Toncsival, és jött egy vulkán, mely mindent elsöpört. Olyan erővel tőrt elő belőlem az energia, mely engem is meglepett. Onnan indultunk, mi van akkor, ha az eredmények helyett a belső hangra fókuszálok, mely a békét teremti meg bennem. Ha nem (csupán) doing, hanem being vagyok ... így lettél nekem Nemes Antónia egy olyan integrál coach, akinek segítségével sikerült megteremtenem magamban a harmóniát.

Kiegyensúlyozott nő, családanya, cégvezető lettem. Remélem sokáig.... de ha valahol elakadom, ismét hívlak. Köszönöm!
Gálya Anikó – CEO, At Home Budapest Network Kft.

„Az önmagunk és mások segítéséhez hiteles válaszokat keresők számára nélkülözhetetlen könyv. Életünk számos területén tűpontos kalauzunk lesz. Az Antóniával megtett több mint egy évtizedet felölelő közös úton emberként, nőként és vezetőként magam is tapasztalom az út nehézségeit és gyönyörűségét. A könyv hozzásegített ahhoz, hogy lássam, jó módon integráljam a legbelsőbb bugyraimból előbukkanó érzéseimet. Hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hogy egy értékes, hatékony, tudatosan megélt élethez vezetett.”
Keveházi Kata, a JÓL-LÉT Alapítvány vezetője

„Fejemben rend, szívemben béke és elfogadás. Efelé bandukolok. Utam során olykor rám találnak az őrzők könyvei. Antónia könyve – a szív és a fej könyve – is ilyen. A válaszok nyomán újabb és újabb, egyre égetőbb kérdések, de nem baj, mert így van ez, míg világ a világ, de szívem mélyén valami azt súgja mégis, ne félj, utad majdan jó véghez ér. Az Antóniával végzett közös munka ezt a belső, olykor már-már elveszni látszó bizonyosságot ápolgatja bennem.”
M. Horváth Adrienn etnográfus, kézműves-oktató

„Antónia nyugodt-, kedves magabiztossága már rögtön az első találkozásunk alkalmával magával ragadott. Olykor könnyedebb olykor mélyebb helyzetekben fogta a kezem és segített rátalálnom elakadásaim, kihívásaim megoldására. Bátran, maradandó pozitív élményekkel és tapasztalatokkal a birtokomban ajánlom Antóniát és tudását. A coaching mindenki számára értékes lehet, aki nyitott és befogadó, szeretne fejlődni és nem fél az önismeret gyakorlásától”
Vidéki Klára, HR vezető

„Olvasva a fejezeteket (Integrál coaching könyv) visszaköszön a közös coachingjaink számos eleme. Kezdem megérteni a mögötte levő szakmaiságot, ezáltal még jobban elmélyült bennem az a tudatosság, amivel a szerző dolgozik. Ahogy egyre inkább átéltem a szerepeket olyan érzés fog el, hogy szinte képes lennék én is belebújni a coach bőrébe. Izgalmas, érthető, gondolatébresztő...”
Kovács Tibor, felsővezető

Az Antóniával végzett coaching munkát a tangóhoz tudnám a leginkább hasonlítani. Vezet és követ is, ahogy haladunk, érzem, hogy átölel az elfogadása, miközben provokál is, hogy a fejlődésem elkerülhetetlenül meginduljon... ritmusa van és dallama, ami a munka befejeztével is velem marad. Örök hálám minden percéért.
Herbály Judit, fotóművész


MI AZ AMI MOTIVÁL? MI AZ AMI INSPIRÁL?

A fejlődést egy „visszatalálásnak” érzem a mindig-is-jelenlévő igazságunkhoz. Ebből ered, hogy a legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban - egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.

Az Igazság látásáért folyamatosan kerestem az olyan tapasztalásokat – egyszerre befelé és kint -, ahol úgy éreztem, valóban közelebb kerülhetek hozzá. Onnan tudtam, hogy ez történik, ha mély öröm, megnyugvás, szabadságérzet töltött el a tanulás mentén: mindegy, hogy mi, csak lássam kristályosan az összefüggések mély rendszerét a nem-láthatóban, amelyből a látható világ megnyilvánulásai folyamatosan fakadnak. Mindezzel együtt azt is hamar felismertem, hogy annyi igazság van, ahányan vagyunk és ez is folyamatosan változik relatív valóságunkban. Mi az a rendező erő, amely összetartja mégis világunkat? Mi felé halad, ha egyáltalán halad valami felé? Hogyan? Mi az, ami változik és mi az, ami nem?

Klienseimmel egyéni, csoport- és szervezeti szinteken dolgozom, az egyéni és kollektív dimenziók, folyamatok rendszerszemléletű megközelítésében. Segítek új nézőpontokat találni a nehéznek megélt helyzetekhez, hatékony működést, önmegvalósító életvitelt kialakítani, az erőforrásokat működésbe lendíteni. A fogadható mértékű változásban, a finoman hangolt provokáció erejében hiszek.  Ezek a tanulási folyamatok természetesen kétirányúak: hálás vagyok klienseimnek, akik bizalmukba fogadnak, magam is rengeteget tanulok tőlük, általuk.

Mestereim továbbá gyermekeim is, tizenhat éves fiam és nyolcéves kislányom.

Személyes és szakmai fejlődésem néhány állomásáról Integrál coaching című könyvemben is szólok egy-egy téma kifejtésénél.

Szakmai tagságok, díj:

2016 - ICF PCC (Professional Certified Coach) nemzetközi minősítés

2015 - ICF Magyar Tagozata Akkreditációs Bizottságának tagja

2014 - ICF Magyar Tagozata „Év Coacha” Díj

http://www.coachfederation.hu/ev-coacha-2014

2013 - ICF ACC – Associate Certified Coach nemzetközi minősítés

2013 - ICF (International Coach Federation) tag

2013 - Magyar Coach Egyesület – tag

Szakmai publikációim, konferenciák:

Vajda R.- Nemes A.: Nem-állapot – sztereotípiák a munka világából, OFA-JLA, NCA., 2006.

Ketten a pályán – avagy állásmegosztási (job-sharing) praktikák, JL A, 2007.

Svéda D.- Keveházi K.- Nemes A.: Nóra a rengetegben; Budapest, JLA., 2008.

Nemes A. : Integrál szemléletű tranzakció-analízis; Jegyzet másodéves integrál pszichológia szakos hallgatók részére, 2009.

Nemes A.: Az integrál coaching magyar karakterhez illesztése, Magyar Coachszemle, 2014/6. Vállalkozás, 15-28.

Integrál coaching – előadás, Integral European Conference (IEC) 2014. május 9.

Integral coaching, workshop, Play a World Game, Coaching Conference, Belgrade, 2015. március 5.

Coaching és evolúció, workshop, ICF konferencia, Változásgenerátorok, 2015. május 21.

ICF Kompetencia Fórum, workshop, Coach kompetenciák integrál szemlélettel, 2015. máj. 28.

Integrál szemlélet a coachingban, interjú Nemes Antóniával, Magyar Coachszemle, interjú, 582.

Nemes A.: Női és férfi típus, dinamika, princípium és megjelenésük a coachingban, Magyar Coachszemle, 2015/4.

Nemes A.: Káin, Ábel és a coaching. Kapcsolatdinamikai intervenció az integrál coachingban, Magyar Coachszemle 2015/5.

Nemes A.: Integrál coaching (megjelent: 2016 november)