Integrál Coaching Könyv

Az Integrál coaching könyv hároméves munkám eredménye, mára hivatásom mindennapi gyakorlatába beépült energiahalmazzá vált. Örömöket, kérdőjeleket, fájdalmakat is hordozó emberi interakciók nyomán született. Önálló lényként is tekintek rá, amely folyamatosan formálódik azután is, hogy a kéziratot útjára engedtem. A könyvben foglalt gondolatoknak, az általa keltett érzeteknek hordozóivá lehetnek mindazok, akikkel ezidáig kapcsolatba kerültem, és akik ezután merítenek belőle tudást, inspirációt, találnak rá kreativitásuk megnyilvánulásának új lehetőségeire. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján sokan olvassák, használják munkájukban.

Ajánlom mindazoknak, akik emberekkel foglalkoznak, akár coachoknak, vezetőknek, segítő foglalkozású szakembereknek, és persze mindenkinek, aki önismereti úton jár.

A könyv segít rálátni egyéni és kollektív szinteken és azok összefüggéseivel, rendszerszemlélettel a nehéznek megélt folyamatokra. Támogatja a segítő önreflexióját, mélyebb összefüggések feltárását. Mindezeken túl eszközöket is ad a coachok kezébe a coaching folyamatok kíséréséhez, akár egy-egy ülés illetve teljes folyamat dimenziójában. A tanácsadó (coach) kompetenciák célzott fejlesztéséhez is támpontokat ad. Ugyanakkor nem csak segítők számára nyújthat inspirációkat a könyv. Számos vezető, magánszemély, HR-vezető adott visszajelzést arról, hogy miben találta hasznosnak a kézikönyvet. Az ajánlásokba ezeket a visszajelzéseket is belefoglaltuk:

Amennyiben felkeltette érdeklődésedet, a könyv fejezeteiről, tartalmáról, a vásárlás, megrendelés módjáról az oldal alján vagy a www.integralcoachingbook.com oldalon tudsz tájékozódni.

VISSZAJELZÉSEK A KÖNYVRŐL

„A coaching lényegéről ilyen újszerű, a teljességet célzó művet még nem olvastam. Miközben a könyv a coachingról szól, az élet teljességének spirituális értelmezési lehetőségét kínálja. Önismereti kalandra hív, szakszerű és érzékeny kísérőd lehet, hogy lelki mélységeidet megéld, szellemi magaslataidat bebarangold. Izgalmas a szöveg hatásmechanizmusa: ahogy olvasod, óhatatlanul bekapcsolnak tudattalanod mélyebb dimenziói, felébred benned a kíváncsiság a saját működésed iránt, hatása alá kerülsz, és máris megindul a változás benned. Tágul a tudatod, hogy ne légy mások mélyülésének a korlátja. Ken Wilber zseniális rendszerét a coaching gyakorlatban jól hasznosítható módszertanná lefordítani hiánypótló és nagy ívű vállalkozás. Nem könnyű olvasmány, mert a forráshoz hűen alapos és részletes, tankönyv szerűen strukturált és hasznos, ugyanakkor személyességével mégis magával ragadó, eredeti és izgalmas interpretáció született.” 
Generál Péter PCC, executive coach, Grow csoport

„Fejemben rend, szívemben béke és elfogadás. Efelé bandukolok. Utam során olykor rám találnak az őrzők könyvei. Antónia könyve – a szív és a fej könyve – is ilyen. A válaszok nyomán újabb és újabb, egyre égetőbb kérdések, de nem baj, mert így van ez, míg világ a világ, de szívem mélyén valami azt súgja mégis, ne félj, utad majdan jó véghez ér. Az Antóniával végzett közös munka ezt a belső, olykor már-már elveszni látszó bizonyosságot ápolgatja bennem.” 
M. Horváth Adrienn etnográfus, kézműves-oktató

„Olvasva a fejezeteket (Integrál coaching könyv) visszaköszön a közös coachingjaink számos eleme. Kezdem megérteni a mögötte levő szakmaiságot, ezáltal még jobban elmélyült bennem az a tudatosság, amivel a szerző dolgozik.Ahogy egyre inkább átéltem a szerepeket olyan érzés fog el, hogy szinte képes lennék én is belebújni a coach bőrébe. Izgalmas, érthető, gondolatébresztő...”
Kovács Tibor, felsővezető

A KÖNYV TARTALMÁBÓL

Bevezetés

A coaching a poszt-posztmodern korban született és folyamatosan születő, annak vonásait, értékrendjét felmutató módszer, emberi kapcsolat és szisztematikus folyamat, mely maga is az evolúció „terméke” és hatékony katalizátora. Mégpedig azáltal, hogy a kliens tudatosodásának, önérték-tudatosságának, célra tartásának, magabiztosságának, a benne rejlő képességek differenciálásának és integrált működésbe hozásának, (ön)empátiájának kibontakozását, választási lehetőségeinek meglátását támogatja. A coaching a zömmel a racionális elme világában működő embert tovább lendíti az inkább-balféltekés működésből, segít integrálni annak értékeit és túlnyúlni azokon. A jelenben való kiteljesedés fontossága és a jövőorientált közelítés egyszerre jelenik meg benne. (...) 
A coaching szakmai látásmód cizellálásának egy reális, az evolúció vonalába illeszkedő iránya lehet – mely a poszt-posztmodern kor kihívásaira is reflektál – az egyénnek és változásának integrál szemléletű közelítése. Ez mind a változás előtti állapot, helyzet térképezése, mind a változási irányok feltárása, a célok kijelölése, elérésük támogatása terén használható eszközöket ad a coachok kezébe. Azzal a céllal, hogy a coachee-val közösen meglássuk és a legtermészetesebb illesztettségben segítsük életre hívni kontextusa (közössége, kultúrája, a „MI”), funkcionális illeszkedése (az objektív igazság, az „AZ”) és önkifejező-hiteles világa (az „ÉN”) valóságát, vagyis a Jót, az Igazat és a Szépet.

Az integrál szemléletről

Mielőtt az integrál rendszerben elhelyezem a coachingot, és tovább cizellálom, milyen praktikus hozadéka lehet az integrál szemlélet coachingban való alkalmazásának, dióhéjban bemutatom magát az integrál szemléletet. Szót ejtek Ken Wilberről, az integrál pszichológiáról, evolúcióról, holonokról és tudatról, az integrál térképről, az AQAL-ról, mely öt komponensre kristályosítva ad átfogó képet világunkról, és benne az emberről.

Az integrál coaching meghatározása

Az integrál coaching háttere az integrál(pszichológiai) tudás- és modellrendszer, mely egyfajta rendező struktúraként szolgál, és mellette „az integrál szív”, mely lényegíti, elmélyíti, lehetővé teszi, hogy felbukkanjon a változás a valódi találkozás, kapcsolódás tudatosító terében. Ebben a fejezetben szót ejtek az integrál modellek használatáról a coachingban, az integrált cél-fókuszól, az integratív módszer- és modellhasználatról és végül a coaching integráló hatásáról.

Coaching vagy terápia

Coachként szakmai kötelességünk és felelősségünk, hogy meghúzzuk a határt coaching és terápia között. Ugyanakkor fontos elmenni, tudatosítani, kimondani azt a pontot (lehetőleg minden kvadránsban), ahonnan már terápiás a kliens témája és megkínálni őt a továbbhaladás lehetséges opcióival. Ehhez a határ-húzáshoz az integrál tudásrendszer nagyon pontos támpontokat ad.

A coaching és a transzperszonális közelítés

Máté vezető egy multicégnél, és az első coaching-alkalommal elmondja, hogy szerinte, ha mindenki a tízparancsolat szerint élne, a világ egy jó hely lehetne. Ő folyamatosan eszerint él és dolgozik. Ádám kérlelhetetlen ateista. Csak abban hisz, amit lát, a számokban, a tudományos és üzleti eredményekben. Dorka úgy érzi, hogy a csoportjában egy háttérből-harmonizáló szerepet is visz, mindig aszerint, hogy mire van szüksége a csoportnak. Adrián saját cégét vezeti és észrevette, hogy olykor „átkapcsol” egy olyan állapotba, amikor „egynek érzi magát mindennel és mindenkivel, a körülötte lévő dolgokkal.” Ezekben a pillanatokban mintha ő maga teljesen megszűnne és mégis végtelen lehetőség és erőforrás van benne…
Van ezekben közös? Hogyan jelenhet meg a spiritualitás a coachingban? Hogyan lehet a változási folyamat része a transzperszonális közelítés?

Változás és coaching - integrál szemmel

Ebben a fejezetben a változás horizontális és vertikális jellegzetességeit, a változás dinamikáját járom körbe a coachingban, a tudatszint kiegyensúlyozott belakása, a következő szintre való átlépés és transzformáció mentén. Coaching esetrészleteken keresztül mutatom be a két változási irányt. Figyelembe véve a kliens tudatevolúciós státuszát, változási irányának jellegzetességeit, jó módon, mélyre ható munkával segíthetjük őt megérkezni céljához.

Esszencia Coaching Modell (ECM)

Ebben a fejezetben bemutatom az Esszencia Coaching Modellt (ECM), mely az évek során kristályosodott bennem idáig. Integrál szemléletet tükröz és integratív egyszerre, azaz illeszkedik a legtöbb coaching metódushoz és az AQAL-hoz.

A változás kapcsán felmerülő ellenállások: énvédő mechanizmusok az integrál coachingban

Az ego konstruktum-természete miatt igen törékeny, fenyegetve érzi magát, védekezik, ellenáll a külvilágból jövő és adott esetben saját belső tartalmainak. Ugyanígy fenyegetve érzi magát, ha a külső/belső körülmények változ(tat)ásra hívják meg. A coaching folyamat során érdemes nagyon örülni a megjelenő ellenállásnak, hisz támpontot ad ahhoz, hogy megtaláljuk a beragadt életenergiát, ami a fejlődést hátráltatja. Egyúttal ez lehet az egyik erőforrás is, amit - jól használva - a cél elérésének folyamatába befoghatunk. Ez egy árnyékintegrációs munka. Ugyanakkor coachként érdemes jól ismerni ezeket az énvédő mechanizmusokat, melyek a tudatszinteken jellegzetes mintázatokat mutatnak, és támpontot adnak a coachnak a jó kérdésekhez.

Egyén a csoportban és szervezetben

A három alfejezetre tagolt fejezet az egyén és a csoport/szervezet kapcsolatában egy eset részletes végigkövetésén keresztül a vágytól, az elutánzásos (mimetikus) jelenségtől kapcsolatdinamikai fogalmakon keresztül a coaching folyamata során végzett intervencióig, illetve a transzperszonális tudatosság nézőpontjáig ível.

Tudatszintek és integrál coaching

Ebben a fejezetben integrál szemléletű coaching eseteket mutatok be. A coachingban megjelenő tudatszint értékrendjéhez, nyelvezetéhez, kommunikációs stílusához jól illeszthető kérdéseket mutatok be a kvadránsokban, amelyek jól kapcsolódnak a klienshez, az általa kijelölt cél, illetve a változás természetéhez.

Tudattípusok gender megközelítése

Az integrál térkép egyik komponense a típusok, melyek a tudatszinteken és fejlődésvonalakon megnyilvánuló jellegzetes „hangok”. Az integrál coachingban a tipológiák közül a női és férfi típusok kerültek számomra előtérbe a női és férfi vezetők, munkatársak coachingjai és a kisgyerekes nőkkel végzett egyéni és csoportos munkáim során. Ebben a fejezetben az integrál coaching mentén mutatom be a női és férfi típust és ezen túl, a témához illesztem a női és férfi dinamika, princípium fogalmait is úgy, ahogyan látom, megélem magamban, coachként és az interperszonális - coaching - helyzetekben.

Transcriptek

Ebben a fejezetben coaching ülés-részleteket és egy coaching-ülést mutatok be a coach és a kliens között elhangzott párbeszéd és munka pontos átirataival. A transcriptek mellé integrál szemléletű meglátásokat is fűzök, amelyek a megértéshez, tanuláshoz adnak további támpontokat, illetve segítséget az integrál coaching elmélet és gyakorlat illesztéséhez.

Coach kompetenciák integrál szemmel

Az International Coach Federation (ICF), a legnagyobb nemzetközi coach szervezet ajánlást ad a coachokra vonatkozó egységes kulcskompetenciák tekintetében. Ebben a fejezetben a kulcskompetenciákat járom körbe integrál közelítésben és támpontokat adok a coachoknak az integrál önreflexió kiműveléséhez és gyakorlatához.

Coaching a magyar kultúrában

Az első Integrál Európai Konferencián tartott előadásom (IEC, 2014. május 9.) nyomán járom körbe azt a témát, hogy a magyar karakter íze, minőségi tendenciái milyen metája lehet, mennyiben színezi át a racionális elme súlypontú tudatszint magyar kultúrában való megjelenését. És ha igen, az mennyiben, hogyan ad valamiféle irányt a coachingnak is…