Oktatók

Nemes Antónia

Professional Certified Coach vagyok, az ICF Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coacha”-nak választott. 2016-ban jelent meg Integrál Coaching című könyvem, a megírása egy hároméves alkotási, fejlődési folyamat volt számomra. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján sokan olvassák, használják munkájukban. Tanítok integrál pszichológia és coach képzésekben, tanulok szupervíziót a Károli Gáspár Egyetemen és idestova nyolc éve járok magam is kétheti rendszerességgel szupervízióba. Emellett több évet töltöttem el pszichodráma, tranzakcióanalízis, kapcsolatdinamika, Gestalt, szimbólumterápia, autogén tréning, rebirthing módszertani alapú önismereti folyamatokban.

Eredetileg bölcsész vagyok (MA), majd tanultam tranzakcióanalízist, integrálpszichológiát, kapcsolatdinamikát, tudományos szervezetfejlesztést, autogén tréninget, és számos coaching módszertant.

A legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban - egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.

Klienseimmel egyéni, csoport- és szervezeti szinteken dolgozom, az egyéni és kollektív dimenziók, folyamatok rendszerszemléletű megközelítésében. Segítek új nézőpontokat találni a nehéznek megélt helyzetekre, hatékony működést, önmegvalósító életvitelt kialakítani, az erőforrásokat működésbe lendíteni. A fogadható mértékű változásban, a megtartás és a finoman hangolt provokáció erejében hiszek. Ezek a tudatosodási folyamatok természetesen kétirányúak: hálás vagyok klienseimnek, akik bizalmukba fogadnak, magam is rengeteget tanulok tőlük, általuk.

Mestereim továbbá gyermekeim is, tizenhat éves fiam és nyolcéves kislányom.

Kajtár Bálint

Pályámat praktizáló politológusként kezdtem: public affairs területen igyekeztem a vállalati ügyfeleknek eligazodni a jogszabályok, intézkedések, helyi és országos politikai érdekek szövevényes hálójában. Nem sokkal később már kommunikációs, elsősorban vállalati PR területén dolgoztam főleg energetikai és IT cégeknek segítve eljuttatni üzeneteiket a célcsoportjaikhoz.

Már az egyetem alatt éreztem, a politikatudomány önmagában számomra nem ad választ minden olyan társadalmi kérdésre, melyek engem érdekeltek. Így fordultam a szociológia felé. Mindig is foglalkoztattak a társadalmi mozgások és törvényszerűségek, a kisebb és nagyobb csoportok működési elvei, illetve ezen folyamatok szociálpszichológiai háttere.

Mindeközben a kommunikáció stratégiaalkotási folyamata keltette fel érdeklődésemet, és volt szerencsém számos kis- és nagyvállalat számára helyi és országos kampányokat tervezni.

Munkám során többször felmerült, hogy másképp is segíthetném a partnereket abban, hogy jobban, hatékonyabban kommunikáljanak, így fordultam a trénerkedés, majd pedig a szupervízió felé.

2016 óta a kommunikációs tanácsadást hátrahagyva vállalati kultúrafejlesztéssel foglalkozom.

Antónia személyében egy olyan profit ismertem meg, aki szívét-lelkét teszi mindenbe, amihez hozzáfog. Ez a bámulatos lelkesedéssel vegyes szakmaiság az, ami miatt kérdés nélkül mondtam igent a felkérésére, és a legnagyobb örömmel segítem munkáját.

Petró Viktória

Végzettségem szerint klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus vagyok, immár 15 éve serdülő és felnőtt kliensekkel foglalkozom, egyéni terápiás keretek között.
Képződtem integratív hipnoterápiában, NLP-ben, szimbólumterápiában, emellett autogén tréninget tanítok felnőtteknek, kismamáknak és gyerekeknek. Az integrál szemlélet és transzperszonális megközelítés adja munkámban a tágabb értelmezési keretet.

Szakmailag sok helyen megfordultam és tapasztaltam: dolgoztam több évig drogambulancián, pszichiátriai ambulancián, tanítottam pszichológiát gimnazista diákoknak, felnőttképzésekben és főiskolán, jelenleg magánpraxisban fogadom a hozzám fordulókat.

Szemléletemet ez a sokszínű tapasztalat hatja át és annak a hite, hogy a terápiásan jelen lévő szeretetkapcsolat és bizalom a racionális elme tudását és a szív bölcsességét aktiválva a hozott problémát belső fejlődési tereppé transzformálja a kliens számára. A gyógyító térben a probléma erőforrássá nemesedik. Aki bátor keresni az igazat, felfelé zuhan.
Ebben az izgalmas, néhol nehéz, de felszabadító utazásban, felfelé zuhanásban szegődöm útitársnak azok mellé, akik megtisztelnek a bizalmukkal.
Szellemi úton járó, gyakorló, igazat kereső ember vagyok.  Feleség, anya, nő. A személyiségemmel dolgozom, addig tudok kísérni, ameddig eljutottam a fizikai, lelki, szellemi utamon. Hálával gondolok tanáraimra és Mestereimre.

Toncsival jópár éve dolgozunk együtt esetek megbeszélésében. A közös szívterünket már jól belaktuk, az ő belső utazása ezért számomra különösen fontos. Nagy megtiszteltetés, hogy behívott a képzők csapatába, örömmel és szeretettel osztom meg tapasztalataimat a hallgatókkal.

Keveházi Kata

Kevehazi Kata 2002-ben szervezte és vezeti jelenleg is a JÓL-LÉT Alapítványt, mely a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése, családbarát foglalkoztatás elterjesztése, a nőket érő diszkrimináció társadalmi tudatosítása, a törődő apaság népszerűsítése terén kiemelkedő eredményeket ért el. Közel 10 éven volt tagja az Európai Női Lobby irányító testületének, nemzetközi szinten is több nőjogi kezdeményezésnek volt aktív közreműködője. Közgazdászként szerzett diplomát, majd posztgraduális management tanulmányokat folytatott Párizsban, jelenleg a nők gazdasági függetlensége és a fenntarthatóság összefüggéseiről írja doktori értekezését. Antóniával kollegaként találkoztunk, de barátságunk rövid idő alatt egymásra intenzíven ható, mély emberi és szakmai kapcsolattá nemesedett:).

Szögeczki József

Pszichodráma vezető vagyok. Egy szociális intézményt vezetek 13 éve. Szociális szakemberként 23 éve dolgozom. Számos képzés, projekt közreműködője voltam különböző ágazatokban. Egészségügyi, szociális, oktatási, munkaerőpiaci képzésekben, projektekben dolgoztam trénerként, csoportvezetőként, mentorként, oktatóként, facilitátorként.

Munkáim során a személyes és szervezeti változások rendszerszemléletű összhangjának megtalálása, a megújulás biztosítása és saját változásaink hiteles megélése olyan témák, amelyek lifelong learning kihívásaim. A magamról tanulás, újratanulás folyamatában és a világ megismerésének orientációiban a szupervízió nagyon sokat segít számomra. Mint munkamódszert és önálló szakmát a szupervíziót tanulom a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Szociális munkás (BA), szociálpolitikus (MA) vagyok, tanultam egészségügyi menedzsmentet, képződtem pszichodrámában, bibliodrámában, rituálinnovatív terápiában. Személyes megélésem és tapasztalatom, hogy saját vakfoltjaink meglátása, megismerése és a „mögöttük” lévő életeseményeink megdolgozása, valódi megküzdés, megtisztulás és újjászületés lehet. Személyes „belső és külső” küzdelmeinkben szerzett bizonyságaink olyan életerők, amelyek hitelességünk alapjai és további motivátoraink. Ezek során az itt és most jelenének őszinte átélése visszautal múltunk életeseményeire. Az ott megélt élményeink elfogadása engedi, hogy nyitottak legyünk a jövő kihívásaira. Munkám során számos, különböző életkorban és életállapotban vagy intézményi struktúrában megjelenő elakadás kapcsán tapasztaltam ezt meg.

Feleségemmel, három lányommal (22, 19, 17) önmagunkat és egymást is tanuljuk.

Amikor meghívást kaptam, hogy vegyek részt ebben a képzésben, először az jutott eszembe, hogy szeretek olyan csapatban dolgozni, ahol azonos attitűddel, közös célért tudunk tenni. A képzés vezetője olyan bizalmat adott nekem, amely engem is inspirál. Integrál egy olyan folyamathoz, amelyhez olyan tudásokkal járulhatok hozzá, amely ágazatoktól és szektoroktól semleges, mert az ember áll mögötte.

A felkészülés, egymásra hangolódás ugyanaz a folyamat, amit majd a résztvevőkkel fogunk végigvinni. Bizalmat szavazunk, hangolódunk, érzünk, illesztünk, átgondolunk, teszünk, integrálunk. A sorrend persze változhat, hiszen a pszichodrámában bizalmat szavazunk, teszünk, érzünk, gondolkodunk, integrálunk. Az időben pedig a jelenből a múltba, majd egy új minőségű, integráltabb jelenbe lépünk vissza.