Oktatók

Nemes Antónia

Az ICF Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coacha”-nak választott. 2016-ban jelent meg Integrál Coaching című könyvem, a megírása egy hároméves alkotási, fejlődési folyamat volt számomra. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján sokan olvassák, használják munkájukban. Tanítok integrál pszichológia és coach képzésekben, tanulok szupervíziót a Károli Gáspár Egyetemen és idestova nyolc éve járok magam is kétheti rendszerességgel szupervízióba. Emellett több évet töltöttem el pszichodráma, tranzakcióanalízis, kapcsolatdinamika, Gestalt, szimbólumterápia, autogén tréning, rebirthing módszertani alapú önismereti folyamatokban.

Eredetileg bölcsész vagyok (MA), majd tanultam tranzakcióanalízist, integrálpszichológiát, kapcsolatdinamikát, tudományos szervezetfejlesztést, autogén tréninget, és számos coaching módszertant.

A legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban - egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.

Klienseimmel egyéni, csoport- és szervezeti szinteken dolgozom, az egyéni és kollektív dimenziók, folyamatok rendszerszemléletű megközelítésében. Segítek új nézőpontokat találni a nehéznek megélt helyzetekre, hatékony működést, önmegvalósító életvitelt kialakítani, az erőforrásokat működésbe lendíteni. A fogadható mértékű változásban, a megtartás és a finoman hangolt provokáció erejében hiszek. Ezek a tudatosodási folyamatok természetesen kétirányúak: hálás vagyok klienseimnek, akik bizalmukba fogadnak, magam is rengeteget tanulok tőlük, általuk.

Mestereim továbbá gyermekeim is, húszéves éves fiam és tizenkét éves kislányom.

Foltányi Bence PhD.

Gyerekkorom óta fejlesztőmérnök akartam lenni, kamaszkoromban azonban mélyen megérintett az irodalom és az idegen nyelvek világa. Mégis a műszaki pályát választottam. Villamosmérnök lettem, és pályám az autógyártás világába vezetett, ahol éveken keresztül egy járműelektronikai részleget vezettem. Több, mint 25 év multinacionális vállalatnál, gyártásban, termékfejlesztésben és minőségbiztosításban szerzett tapasztalattal rendelkezem, amit a vállalati hierarchia különböző szintjein szereztem. Vezetői munkám során tevékeny részt vállaltam komplett gyáregységek és azok szervezeti egységeinek felépítésében, átalakításában, kompetenciaalapú munkatársi fejlesztési programok kialakításában, vezetői utánpótlás kiválasztásában, és mint vállalati belső mentor vezetőjelöltek egyéni és csoportos, coaching alapú fejlesztésében. Munkám során megrendelőként együtt dolgoztam szervezeti tanácsadókkal, coachokkal, szupervizorokkal, így nagyon jól ismerem a segítő-tanácsadó folyamat kliens oldalát is. A civil szférában végzett tevékenységem során gazdagítottam pszichológiai és vezetés-szervezés elméleti ismereteimet. 15 éven keresztül civil önkéntesként fiatalok párválasztási és párkapcsolati kérdéseivel foglalkoztam, mint segítő.

Toncsival az élet a Károli Gáspár Egyetemen közösen folytatott szupervíziós tanulmányaimon és a tokaji borok élvezetén keresztül hozott össze. Toncsi személyében egy olyan embert és szakembert ismerhettem meg, aki a lélek és a szellem finom rezdülésében, az itt és most Igazában csatlakozik a klienseihez, elindítva azt a csendes csodát, amit új belátáson alapuló változásnak hívhatunk. Az integrál coaching képzésben a vezetés és hatalom fókuszú topicokban, illetve mint végzett szupervizor a csoportos szupervíziós folyamatban veszek részt.

Chrenóczy-Nagy Judit

Szakmai pályafutásam két élesen elkülöníthető szakaszra osztható. Az első 18 évet a világ egyik legnagyobb és legelismertebb egészségügyi vállalatanál töltöttem marketing management területen, vezetőként. Már akkor jóval több terület tartozott hozzám, mint pusztán a marketing stratégia és annak megvalósítása. Feleltem a kozmetikai termékek hazai engedélyeztetésért, a belső compliance program megvalósításáért, a hazai panaszkezelési folyamatok kialakításáért és működtetésért, krízis management csapat tagja voltam, és részt vettem két vállalati összeolvadási folyamatot vezető csapatban. Ezeket a munkaköröket egy kisebb csapat odaadó támogatásával tettem.
2009-ben váltottam a biztos multinacionális világból az egyéni vállalkozás irányában, aminek a fő oka egy nagyon erősen megjelenő belső hajtóerő volt, hogy projectek helyett többet, másképp szeretnék emberekkel foglalkozni. 40+ évesen visszaálltam a startvonalra és azóta három látszólag különböző karriert építettem fel. Jelenleg business coachként, compliance tanácsadóként és egyetemi oktatóként dolgozom (üzleti etikát oktatok).
Coachként azt élem meg, hogy izgalmasan ötvözhető e három terület. Hiszek a folyamatos tanulásban, az önreflexió megkerülhetetlenségében, a világba vetett bizalom biztonságosságában, az emberi kapcsolatok, kapcsolódások transzformációs erejében. Ezek mentén dolgozom együtt ügyfeleimmel, ehhez adom a biztonságos teret, ahol bátran szembe lehet nézni magunkkal, lehet kísérletezni, tanulni és fejlődni.
Toncsival régóta ismerjük egymást, de egy közös szupervíziós csoportban „találtunk egymásra”. A közös csoportmunka során többször megtapasztaltuk az egymáshoz kapcsolódás örömét, támogató erejét. A beszélgetéseink tovább vittek minket, ebből formálódott Toncsi felkérése, hogy legyek része a képzésének. Nagy-nagy örömmel mondtam igent, mert lubickolok a közösen teremtett terünkben mind szellemileg, mind lelkileg.

Géczi Zoltán

Közgazdászként már pályám elején korlátozónak éreztem a közgazdaságtan hagyományos paradigmáit. Szenvedélyesen vonzani kezdett, hogy hogyan lehet emberibb, tudatosabb, felelősségteljesebb, örömtelibb csapatokat / szervezeteket létrehozni. Az inspirált külön utamnak hála, kiváló tanítókkal találkoztam, de a megvalósítás sok nehézségbe ütközött.
13 éve kezdtem tréningekkel, egyéni- és team coachinggal majd később szervezetfejlesztéssel foglalkozni.
Az élménypedagógia eszközeivel, fiatal tehetségeket, és vezetőket támogattam. Hong Kongban outdoor tréner voltam. Aztán munkám fókusza a vállalati világ felé tért vissza.
2014-ban szereztem Professional Certified Coach (PCC) fokozatot.
Pályám során legalább 70 emberrel tartottam tréning folyamatokat. Kiváló kollégákkal, éles folyamatokat tervezni és megvalósítani, a tanulás legizgalmasabb és leggyorsabb módja.
Kamasz koromtól kezdve érdekel az önismeret, sok módszert gyakoroltam. A világvallásokban is elmélyedtem tapasztalati úton is. Így amikor Ken Wilber tanításai a kezembe kerültek, a puzzle darabjai összeálltak. Azóta minden egyéni és csoportos fejlesztési folyamatban alkalmazom valamilyen módon az integrál szemléletet, kísérletezek vele.
Nem lehet megunni annak örömét, amikor egy csapat tagjainak együttműködése magasabb szinten rendeződik újjá. Egy tágasabb, fényesebb, szeretettelibb és ráadásul magasabb teremtési potenciállal bíró tér jön létre.
Lenyűgözött az Integrál Coaching című könyv: az esettanulmányok alapossága és érzékenysége, az elmélet és gyakorlatok összeérettsége… Hatására minden korábbi szervezeti, tréneri és coach tapasztalatom, integráltabbá vált és tovább is érett.
Toncsit egyszer csak felhívtam ismeretlenül, és meglepően gyorsan összehangolódtunk. Rendszeres beszélgetéseinkből összeállt egy új gyakorlati módszertan, szinte erőfeszítés nélkül. A munka minden perce öröm volt vele.
Mivel minden ember része valamilyen csoportnak, így az egyén és a csoport fejlődése folyamatos kölcsönhatásban van egymással. A coach képzésben elsősorban a csoportszintű, integrál szemléletű beavatkozások fókuszával veszek részt.

van der Meer Gabriella

20 éves interkulturális (holland és angol) vezetői, pedagógiai és coaching múltamat bölcsész, külgazdasági és coaching tanulmányok előzték meg.
Tevékenységeim mindegyikére jellemző, hogy szenvedéllyel, elkötelezettséggel, fókuszált figyelemmel és kitartással vagyok jelen, legyen az egyéni vagy csoport coaching, a coaching oktatása, tréning, tanácsadás, futás, zenélés, vagy együttlét a családommal. Így gyakran van szerencsém megtapasztalni flow élményt, akár munkán belül is.
ICF nemzetközi minősítéssel (MCC, Master Certified Coach) rendelkező coachként fontos számomra, hogy olyan, fejlődést elősegítő támogatást nyújtsak ügyfeleimnek (magyar, angol ill. holland nyelveken), amitől ők felfedezhetik saját –addig esetleg rejtett – képességeiket, szárnyra kaphatnak, s ez által tudatosabban, hatékonyabban érhetik el kitűzött céljaikat. Hiszek a partneri együttműködésben, a kölcsönös bizalomban, a kapcsolódásban erejében és kiemelten fontos számomra az ICF etikai normáit és kompetenciáit szem előtt tartva végezni munkámat, legyek bármely szerepemben. (www.coachfederation.hu)
Ugyanígy kiemelten fontos számomra önmagam folyamatos szakmai továbbképzése, és vélem, hogy a tudás akkor sokszorozódik bennünk is, ha átadásra kerül, hiszen ez új tanulási utakat nyit meg. Ezzel párhuzamosan hiszek az önmagunkon belül is örökké megújuló energiákban: folyamatosan haladok saját, véget nem érő önismereti utamon.
Legkedvesebb szakmai területeim az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés, ugyanis hiszem azt is, hogy kommunikációnk minősége meghatározza életünk minőségét.
Mindemellett a PCE (Professzionális Coaching Egyesület www.procoaching.hu) alapító tagjaként missziómnak tekintem a coaching mind szélesebb körben való meg/elismertetését, valamint a társadalmi felelősségvállalást, így olyan egyéni, vagy csoportos –civil- ügyfeleket is támogatok, akiknek nem állna módjukban egy coaching folyamatot finanszírozni: 4 évig vezettem elnökségi tagként, mint Jószolgálati Igazgató a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) CSR Csapatát, és jelenleg is folyamatosan részt veszek az ICF Jószolgálati programjában, mint coach, mentor coach, egy-egy folyamattal. Ennél több, részletesebb információ: www.fejlodescoachinggal.hu

Toncsi integrál szemlélete és széleskörű tudása beszippantott, úgy lubickolok benne, ugyanakkor a kapcsolódásunk mélysége szavakkal mégis nehezen illethető. Boldogan mondtam igent a felkérésre a képzésben, és ennek csak egy része maga a tevékenység öröme, a másik oldalon ott van annak a biztonsága, hogy minden különbözőségünkkel együtt olyan közös értékrendet tudhatunk magunkénak, ami összeköt és bizalomban tart.