Oktatók

Nemes Antónia

Professional Certified Coach vagyok, az ICF Magyar Tagozata 2014-ben az „Év Coacha”-nak választott. 2016-ban jelent meg Integrál Coaching című könyvem, a megírása egy hároméves alkotási, fejlődési folyamat volt számomra. Örömmel tölt el, hogy a visszajelzések alapján sokan olvassák, használják munkájukban. Tanítok integrál pszichológia és coach képzésekben, tanulok szupervíziót a Károli Gáspár Egyetemen és idestova nyolc éve járok magam is kétheti rendszerességgel szupervízióba. Emellett több évet töltöttem el pszichodráma, tranzakcióanalízis, kapcsolatdinamika, Gestalt, szimbólumterápia, autogén tréning, rebirthing módszertani alapú önismereti folyamatokban.

Eredetileg bölcsész vagyok (MA), majd tanultam tranzakcióanalízist, integrálpszichológiát, kapcsolatdinamikát, tudományos szervezetfejlesztést, autogén tréninget, és számos coaching módszertant.

A legmélyebb önazonosság kutatása, az énazonos élet és az ebből fakadó konstruktív teremtő folyamatok érdekelnek leginkább. Az, hogy hogyan tarthatjuk fenn belső és külső világunk egyensúlyát, hogyan tudunk megmaradni kreatívan, jelenlétben a hétköznapokban - egy olyan világban, amely sokszor próbára teszi a mindannyiunkban meglévő mély belső stabilitást és igazságot.

Klienseimmel egyéni, csoport- és szervezeti szinteken dolgozom, az egyéni és kollektív dimenziók, folyamatok rendszerszemléletű megközelítésében. Segítek új nézőpontokat találni a nehéznek megélt helyzetekre, hatékony működést, önmegvalósító életvitelt kialakítani, az erőforrásokat működésbe lendíteni. A fogadható mértékű változásban, a megtartás és a finoman hangolt provokáció erejében hiszek. Ezek a tudatosodási folyamatok természetesen kétirányúak: hálás vagyok klienseimnek, akik bizalmukba fogadnak, magam is rengeteget tanulok tőlük, általuk.

Mestereim továbbá gyermekeim is, tizenhat éves fiam és nyolcéves kislányom.

Dr. Foltányi Bence

Gyerekkorom óta fejlesztőmérnök akartam lenni, kamaszkoromban azonban mélyen megérintett az irodalom és az idegen nyelvek világa. Mégis a műszaki pályát választottam. Villamosmérnök lettem, és pályám az autógyártás világába vezetett, ahol éveken keresztül egy járműelektronikai részleget vezettem. Több, mint 20 év multinacionális vállalatnál szerzett, vezetői tapasztalattal rendelkezem. Vezetői munkám során tevékeny részt vállaltam szervezeti egységek felépítésében, átalakításában, kompetenciaalapú munkatársi fejlesztési programok kialakításában, vezetői utánpótlás kiválasztásában, és mint vállalati belső mentor vezetőjelöltek egyéni és csoportos, coaching alapú fejlesztésében. Pszichológiai és vezetés-szervezés elméleti ismereteimet 15 éves civil önkéntes munkám során is gazdagítottam, ahol fiatalok párválasztási és párkapcsolati kérdéseivel foglalkoztam, mint tréner.

Toncsival az élet a Károli Gáspár Egyetemen közösen folytatott szupervíziós tanulmányaimon és a tokaji borok élvezetén keresztül hozott össze. Toncsi személyében egy olyan embert és szakembert ismerhettem meg, aki a lélek és a szellem finom rezdülésében, az itt és most Igazában csatlakozik a klienseihez, elindítva azt a csendes csodát, amit új belátáson alapuló változásnak hívhatunk. Az integrál coaching képzésben a vezetés és hatalom fókuszú topicokban, illetve a csoportos szupervíziós folyamatban veszek részt.

van der Meer Gabriella

20 éves interkulturális (holland és angol) vezetői, pedagógiai és coaching múltamat bölcsész, külgazdasági és coaching tanulmányok előzték meg.
Tevékenységeim mindegyikére jellemző, hogy szenvedéllyel, elkötelezettséggel, fókuszált figyelemmel és kitartással vagyok jelen, legyen az egyéni vagy csoport coaching, a coaching oktatása, tréning, tanácsadás, futás, zenélés, vagy együttlét a családommal. Így gyakran van szerencsém megtapasztalni flow élményt, akár munkán belül is.
ICF nemzetközi minősítéssel (PCC, Professional Certified Coach) rendelkező coachként fontos számomra, hogy olyan, fejlődést elősegítő támogatást nyújtsak ügyfeleimnek (magyar, angol ill. holland nyelveken), amitől ők felfedezhetik saját –addig esetleg rejtett – képességeiket, szárnyra kaphatnak, s ez által tudatosabban, hatékonyabban érhetik el kitűzött céljaikat. Hiszek a partneri együttműködésben, a kölcsönös bizalomban, a kapcsolódásban erejében és kiemelten fontos számomra az ICF etikai normáit és kompetenciáit szem előtt tartva végezni munkámat, legyek bármely szerepemben. (www.coachfederation.hu)
Ugyanígy kiemelten fontos számomra önmagam folyamatos szakmai továbbképzése, és vélem, hogy a tudás akkor sokszorozódik bennünk is, ha átadásra kerül, hiszen ez új tanulási utakat nyit meg. Ezzel párhuzamosan hiszek az önmagunkon belül is örökké megújuló energiákban: folyamatosan haladok saját, véget nem érő önismereti utamon.
Legkedvesebb szakmai területeim az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés, ugyanis hiszem azt is, hogy kommunikációnk minősége meghatározza életünk minőségét.
Mindemellett a PCE (Professzionális Coaching Egyesület www.procoaching.hu) alapító tagjaként missziómnak tekintem a coaching mind szélesebb körben való meg/elismertetését, valamint a társadalmi felelősségvállalást, így olyan egyéni, vagy csoportos –civil- ügyfeleket is támogatok, akiknek nem állna módjukban egy coaching folyamatot finanszírozni: 4 évig vezettem elnökségi tagként, mint Jószolgálati Igazgató a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) CSR Csapatát, és jelenleg is folyamatosan részt veszek az ICF Jószolgálati programjában, mint coach, mentor coach, egy-egy folyamattal. Ennél több, részletesebb információ: www.fejlodescoachinggal.hu

Toncsi integrál szemlélete és széleskörű tudása beszippantott, úgy lubickolok benne, ugyanakkor a kapcsolódásunk mélysége szavakkal mégis nehezen illethető. Boldogan mondtam igent a felkérésre a képzésben, és ennek csak egy része maga a tevékenység öröme, a másik oldalon ott van annak a biztonsága, hogy minden különbözőségünkkel együtt olyan közös értékrendet tudhatunk magunkénak, ami összeköt és bizalomban tart.

Keveházi Kata

Kevehazi Kata 2002-ben szervezte és vezeti jelenleg is a JÓL-LÉT Alapítványt, mely a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése, családbarát foglalkoztatás elterjesztése, a nőket érő diszkrimináció társadalmi tudatosítása, a törődő apaság népszerűsítése terén kiemelkedő eredményeket ért el. Közel 10 éven volt tagja az Európai Női Lobby irányító testületének, nemzetközi szinten is több nőjogi kezdeményezésnek volt aktív közreműködője. Közgazdászként szerzett diplomát, majd posztgraduális management tanulmányokat folytatott Párizsban, jelenleg a nők gazdasági függetlensége és a fenntarthatóság összefüggéseiről írja doktori értekezését. Antóniával kollegaként találkoztunk, de barátságunk rövid idő alatt egymásra intenzíven ható, mély emberi és szakmai kapcsolattá nemesedett:).

Szabó-Sipos Barnabás

festőművész, színművész

Több mint 30 éve foglalkozik képzőművészettel. Sokoldalúságát jelzi, hogy színészként is karriert épített; találkozhatunk vele filmszínészként, illetve színházi szerepekben is láthatjuk. Festményein, játékán, előadó művészetén kívül a hangja is egy újabb kifejező eszköz, melyet leggyakrabban a sokak által rendkívül kedvelt szinkron munkái révén hallhatunk. Sőt, időnként még zenészként is elcsíphetjük. Nem kérdéses tehát, hogy Barnabás olyan művész, aki számtalan úton és módon tudja kifejezésre juttatni mindazt, ami benne él, és számtalan módon tud utat találni az emberek szívéhez. Ezen tehetség birtokában létrehozott egy olyan rendszert, amelyen keresztül mi is megtapasztalhatjuk, hogy hogyan kelthetjük életre magunkban az alkotó folyamatokat.

Az integrál coaching képzésen Barna az önismereti blokk keretében tart a résztvevőknek önismereti csoportot, amely során egyéni munka keretében kreativitást segítő közösségi „kirándulást" tesznek pasztellel. „Mindenki külön munkát csinál, de a végén mégis közös eredmény rajzolódik ki, egy olyan közös pont, mely mindenkinél azonos. Ha felfedezed a másikban, hogy valami ugyanúgy működik benne, mint benned, akkor ezen keresztül közelebb kerültök egymáshoz. Felfedezzük, hogy hol van bennünk az a közös rész, amivel egymásra tudunk hangolódni. Így az azonosság felé lehet fordulni, és arrafelé törekedni is lehet. Nagyobb figyelmet, tudatosítást ad arra vonatkozólag, hogy hogyan működnek bennünk az érzelmek és a gondolatok, amivel aztán megteremtjük a fizikai síkon a dolgokat.”

„A kép terve akkor született, amikor Toncsi borító ötleteket keresett készülő könyvéhez. Amint értesültem a mű témájáról, azonnal megjelent előttem egy festmény körvonala és felajánlottam a segítségemet. Ezek a „tiszta észlelések” különös tudatállapotok. Az első pillanatban a színvilágot láttam meg, ami a zöld, a sárgászöld, a második a mozgás volt, ami a spirál centrumában egy egyenesen át halad és végül a női alak jelent meg. A személyes találkozás és a részletek megbeszélése sokat jelentett, hiszen kialakult egy összhang és úgy éreztük, hogy egy ilyen kép művészi eszközökkel, látásmóddal valóban kifejezheti mindazt, amivel az olvasó a könyvben találkozik. A fény felé lépdelő női alak, a célja felé törekvő ember, aki a belső erőforrásaira támaszkodva halad a tudati fejlődés fénysugarán, az önismeret eszközeinek támogatásával. És ez nemcsak saját magára, hanem a közösségre is hatással van – és ez látható ezen a festményen. A megbeszélés alapján készítettem egy vázlatot. Újabb találkozások és egyeztetések nyomán kialakult a végeredmény, melynek méltó helyét végül megtaláltuk ebben a könyvben. Nagyon örülök, hogy részese voltam ennek a folyamatnak és hálás vagyok Toncsinak, hogy megajándékozott a bizalmával és a barátságával.

Részlet az Integrál coaching című könyvből”

Kovács Dániel

Watson coach,
szervezetfejlesztő és dramatista

Lehetséges, hogy nem a szervezet él, hanem az élet maga a szervező erő? Ennek igazságát leginkább a színpadon, komoly játék közben élem meg változatos összetételű csoportjainkban.

Személyes növekedésünket nagyszerűen táplálja a cselekvésorientált módszertan. Gyermeki nyitottságunk és kíváncsiságunk pár óra csoportélménnyel megkaparintható.

Az elmúlt évtizedben három földrész tucatnyi országában sikerült megtapasztanom ezt óvónőkkel, tanárokkal, szociális munkásokkal, rendőrökkel, pszichológusokkal és vállalati vezetőkkel.

Dani az integrál coaching képzés önismereti blokkjában pszichodráma alapú önismereti csoportot tart a képzés résztvevőinek.

Dr. Németh Marietta

klinikai szakpszichológus

Marietta relaxációs- és szimbólum pszichoterapeuta, individuálpszichológiai pszichoterapeuta, a Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület kiképző terapeutája. Az önismereti blokk keretében tart az integrál coaching képzés résztvevőinek Önismeret és tudatállapotok címmel csoportos foglalkozást.

Földes Kata

Világomat mindig is áthatotta a bölcsészet és természettudományok iránti érdeklődés. Fiatal felnőtt koromban ez a két világ inkább harcban állt egymással. Ahhoz nem voltam elég bölcsész, hogy elvont irodalmi kutatásoknak szenteljem az életem, ahhoz viszont nem voltam elég műszaki, hogy valami hard mérnöki pályára menjek. Angol bölcsész (M.A.) diplomát szereztem végül, melyet egy posztgraduális fordító-tolmács képzéssel egészítettem ki angol-francia-magyar nyelvpárokkal.

Világom egyik meghatározó alappillére a nyelvekkel dolgozás. Kapcsolódást jelent számomra a világgal. Kiléphetek általa olyan nemzetközi színtérre, ahol friss tudást, új megközelítéseket, a világ haladó gondolkodását érthetem meg, szippanthatok bele. Ez végig kíséri létem minden aspektusát.

Majd egy évtizedet töltöttem a szolgáltatóközpontok és multik világában több minőségben is. Itt tanultam sokat arról, hogy mi is az számomra, hogy: üzleti tudás, profit személet, teljesítmény, kollegialitás, csapatösszetartozás, stresszkezelés, vezetői lét, interkulturális viszonyok, kommunikáció, globális lét. Ami viszont ezeknél még fontosabb volt, hogy itt élhettem át először a tapasztalati tanulás katartikus élményét, amely elindított engem a képzések, tréningek, soft és hard skill fejlesztések világába. Ez az utam 2013 óta tart, amikor is egy tréner képzést követően már főállásban tudtam belső trénerként működni a vállalatnál.

2017 óta pedig kifejezetten soft témákkal dolgozom csak a tréningek világában. Ezt már tanácsadói minőségben végzem számtalan szervezettel közösen dolgozva. Főbb területeim a kompetenciafejlesztések során: vezetői készségek, proaktivitás, motiváció és burnout prevenció, adaptivitás, spiráldinamika.

2017-2018 jelentős év volt számomra, mert Toncsi Integrál Coach képzésének hallgatója voltam az első évfolyamban. A legnagyobb vonzerőt számomra a coach soft kompetenciák és az integrál keretrendszer összefűzése és párhuzamos megismerése jelentette. Töltekezni tudott a szellem, a lélek és egyben spirituális élménynek is tudom nevezni az 1 év képzést. Rengeteg síkon tanulhattam magamról, a világról, a születésről és létezésről, transzcendentálisról és forma világáról, embertől emberig kapcsolódásról.

Úgy érzem, hogy szépen lassan a korábban harcban álló két világom összefonódik. Mindkettő létezik és helyet kap az életemben. Már nem harcban állnak egymással, hanem támogatják egymást. A bölcsész minőségem a mélyen gondolkozó, mélyen érző, beleérző, emberfókuszú coach és tréner. A folyamatosan reflektáló, önismereti munkákban elmélyülő Kata, aki érez és összefüggéseiben megért. A keretes, rendszerekben látó, üzleti életet tapasztalt Kata pedig tudja és érti a biznisz világát, érzi a vezetők nehézségeit és kapcsolódni tud ehhez a világhoz.

Az Integrál Coaching képzésben az én területem egyrészről az interkulturális ismeretek, más részről pedig az üzleti világba ágyazott intuíció témája. Rendkívüli kíváncsisággal és tudáséhséggel kutatom ezt a két témát, mivel számomra az egyre jobban kapcsolódó világ, az egyre globálisabb emberiség képe, mind pedig az intuitív létezés, döntéshozatal és figyelem azok a területek, amelyek bennem egyre nagyobb teret nyernek.

Toncsihoz nagyon erős a kapcsolódásom. Egy-egy beszélgetésünk és coachingunk számomra mindig egy világot jelent. Ez a világ tele van mély érzéssel, megértéssel, felfedezéssel, csenddel, a nyelvbe szűkült létezés pedig szárnyakat kap és valahogy szavakat is, amelyek pontosan ki tudják fejezni a benti megélt fontosakat. Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehet a képzésének. Közösen teremtünk – hálát érzek.

 

Dr. Kurucz Andrea

-Az ügyfeleimnek így szoktam definiálni a tevékenységem: Egy zseblámpa vagyok a kezedben, kérdéseimmel segítek megtalálni és megvilágítani az utad amit keresel. Ideális bizalmi együttműködésünk gyümölcseként felfedezheted a kivezető utat a sötét erdőből, melyben jelenleg bolyongsz.

- Végzetségeim:

  • Intenzív és anaesthesiológus szakorvos
  • Tréner
  • Life és busines Coach
  • Psichoterapeuta

- Hitem és tapasztalatom szerint a képzéseken elsajátított tudás eszközök széles skáláját biztosítja, mellyel a munkám során igazán személyre tudom szabni az együttműködés mikéntjét.

A valódi értéket és alapot azonban a megdolgozott önismeret és önreflexió képezi. Szerintem a tiszta értő figyelem és odafordulás feltétele, hogy tudjam, én ki vagyok és ezt teljességgel el tudjam fogadni.

Hatalmas erőforrás a munkámban a megélt tapasztalat.

Tudom milyen érzés krízis helyzet kapcsán megélni a teljes kilátástalanságot.

Tudom milyen szorongással belekezdeni minden egyes feladatba.

Tudom milyen véres verejtékkel dolgozni az önelfogadásért.

Tudom, ha én képes vagyok az önismeret útján előre haladni, az ügyfeleim is meg tudják csinálni.

-Ti most egy gyönyörű és magasztos hivatást tanultok! Tudjátok, egy áldás, ami ide vezetett benneteket! Szerencsések vagytok, hogy itt fejlődhettek! Sok kitartást kívánok, mert az is kell! ;-)

-Toncsival egy coach képzésen találkoztam. Nem volt kérdés, hogy egy igazán tisztalelkű és komoly tudással rendelkező fantasztikus hercegnővel hozott össze a sors. Kevés olyan emberi kapcsolattal ajándékoz meg az élet, ahol minden beszélgetésünk után azt érezhetem, több lettem általa. Örömmel csatlakozom minden olyan tevékenységhez melyet az Ő neve fémjelez.